Posts

rakyat punya cerita

Klarifikasi Pemberitaan Sita Jaminan AJB Bumiputera 1912

  Jakarta, 11 Januari 2019 – Terdapat pemberitaan mengenai akan disitanya dua aset AJB Bumiputera 1912 sebagai tindak lanjut dari putusan pengadilan atas perkara wanprestasi atau cidera janji antara AJB Bumiputera 1912 dengan mantan…